Uw eigen specialist
 
Facilities, Beheer & Exploitatie

Advisering Directie 

Een belangrijke focus van KM ligt bij het ondersteunen van directie-, bestuur- of MT leden binnen het MKB.  We zien dat deze functies veelvuldig geconfronteerd worden met facility of exploitatie vraagstukken die vakspecifieke kennis vragen of die simpelweg te tijdrovend zijn om op te pakken.  Van strategische vraagstukken tot alledaagse operationele beslommeringen. Zaken die tot onnodige irritaties kunnen leiden, verbeterkansen die onopgemerkt blijven, of erger, situaties waarbij veiligheid en wetgeving in het geding komen. 

Binnen de "grotere" bedrijven worden deze zaken meestal opgepakt door een facilitaire afdeling. Daar worden naast de dagelijkse operationele zaken ook de vraagstukken behandeld die het primaire proces en hun management ondersteunen. Huisvesting, onderhoud, klimaat, arbo, repro, catering, schoonmaak of duurzaamheid, zijn maar enkele voorbeelden van het brede terrein dat facility- of exploitatiemanagement behelst.

Maar wat als schaalgrootte van uw bedrijf een dergelijke afdeling niet rechtvaardigt. Terwijl u toch met vergelijkbare problematiek wordt belast? Dan komen overstijgende zaken bij u als directeur of manager terecht en wordt u met extra taken belast, zonder dat u hiervoor de specifieke kennis, competentie of bovenal de tijd heeft. Frustrerend, inefficiënt, en soms ook bedreigend.

Wat nu als u gebruik kunt maken van vakinhoudelijke expertise, zonder er aan “vast“ te zitten? Een specialist die u kan helpen met het inregelen van zaken, die met u spart, die oplossingen aandraagt en die u simpelweg kan ontzorgen. iemand waarmee u 1 op 1 kunt werken en die naast u staat met raad én daad. 

Uw persoonlijke adviseur waarmee u op afgesproken tijden actiepunten bespreekt, uitzet en evalueert. Die werkt met een heldere agenda en die daarnaast ook telefonisch beschikbaar is, voor tussentijds overleg of wanneer u daar behoefte aan hebt.

Dat is wat Joost Kissels met KM voor ogen heeft als hij spreekt over directie advisering. Persoonlijk contact, continuïteit en structurele support voor de momenten, dat het nodig is.

We informeren u graag meer hierover. Neem contact op voor een kennismaking. Wat hebt u te verliezen?