Uw eigen specialist
 
Facilities, Beheer & Exploitatie

De winst zit vaak in de zaken die men niet ziet

Sinds 2004 adviseert KM, organisaties bij vraagstukken op het gebied van Facility Management, Huisvesting, Beheer en Exploitatie. Resultaatgericht en pragmatisch advies voor die partijen die onvoldoende  kunnen beschikken over een eigen (professionele) supportorganisatie. KM helpt u graag de juiste weg te vinden.


De huidige huisvesting is (binnenkort) niet meer toereikend. Wat is wijsheid?

                    Het Nieuwe Werken? Agile?... wat is dat nu precies?

Hoe zit dat met dat schoonmaakcontract?

                           Behelst hospitality meer dan een vriendelijke receptioniste?

                                                 Wie regelt die printers en copiers nu?

        Duurzaamheid is uiteraard belangrijk, maar wat moeten wij er mee?

         Wat heeft catering nu met arbeidsproductiviteit te maken ?                                         Welke veiligheidseisen gelden er voor onze organisatie?


Herkent u dit?

Dit soort  vragen komen namelijk dagelijks  voor bij  organisaties binnen het MKB.   Soms kunnen deze vragen intern worden opgelost, echter veelal  heeft men niet de capaciteit of  juiste expertise in huis om hier een adequaat antwoord op te geven.  Met name als het om meer strategische of tactische zaken gaat.  Dan belanden de problemen deels of geheel op "het bord" van de directie.  Tijdrovend en lastig.  Zeker als men de aandacht op de business wil houden.

KM kan hierbij op diverse manieren ondersteuning bieden.  Met meer dan 25 jaar praktijkervaring bij uiteenlopende organisaties is KM een partner die u, bij deze vraagstukken, kan adviseren en ontzorgen.  Wilt u hierover meer weten?  Lees verder of neem contact met ons op. 


De mogelijkheden die KM u kan bieden