Uw eigen specialist

Facilities, Beheer & Exploitatie

Sinds 2004 richt Kissels Management zich op persoonlijke support van ondernemingen en hun directieleden. Ondersteuning en ontlasting van zaken op het gebied van facility management, huisvesting, beheer of exploitatie. Het adviseren over of oplossen van zaken die impact hebben op het bedrijf echter waarvoor tijd, kennis of affiniteit simpelweg ontbreekt.

Benieuwd naar nieuwe en verrassende inzichten die bijdragen aan de optimalisatie van uw corebusiness?

Lees onze doelstellingen
Onze Diensten

Waar we u bij kunnen helpen!

Kissels Management is een eenmansbedrijf met een breed netwerk en samenwerkingsverbanden. Dit gecombineerd met jarenlange ervaring in tal van organisaties en uiteenlopende functies zorgen voor een zeer brede inzetbaarheid bij diverse vraagstukken op alle niveaus. Drie speerpunten voeren de boventoon bij de dienstverlening.

Facilityscan

Weten hoe uw interne bedrijfsvoering er voor staat? Hoe uw klanten of medewerkers uw bedrijf ervaren? Zoekt u nieuwe kansen, of wilt u sluimerende bedreigingen voorkomen? Met de Facilityscan verkrijgt u in 1 dag nieuwe inzichten die de bedrijfsvoering zullen optimaliseren.

Lees meer

Advies directie

Het bedrijfsleven wordt in toenemende mate geconfronteerd met facilitaire vraagstukken die te tijdrovend of specifiek zijn om zelf op te pakken. Wat zijn dat voor zaken, wat is het afbreukrisico en hoe moet men ze signaleren en adresseren als men hiervoor zelf geen professionele kennis in huis heeft?

Lees meer

Interim & project

Kissels Management heeft ruime ervaring en een uitgebreid netwerk op het gebied van zowel interim- als projectmanagement. Een integrale benadering van advies, begeleiding, planning en coördinatie is hierbij altijd het uitgangspunt.

Lees meer

Voor wie?

Kissels Management richt zich op kantoorhoudende organisaties in de brede zin.

Ondernemingen die in de komende jaren een sterke groei van hun personele organisatie verwachten
en daardoor ook van hun huisvesting en exploitatie.

Consoliderende ondernemingen
die stabiel zijn echter waarvan huisvesting, inrichting of de interne bedrijfsvoering een optimalisatieslag kan gebruiken. Stilstand is per slot van rekening achteruitgang.

De rode draad betreft een behoefte aan kennis en ondersteuning op periodieke/incidentele basis en niet full time. Zaken die tijdrovend zijn of afleidend van de core business, maar wel belangrijk zijn en professionele aandacht nodig hebben. Zaken die nu door directie of medewerkers "erbij" worden gedaan.

Herkent u dit?
En wilt u onderzoeken of ondersteuning iets voor u is?
Lees verder of neem simpelweg contact op